Přemysl Kos

Senior co-pilot

 

Celou svoji profesní dráhu jsem strávil v korporátním managementu a moc bych si přál, abych tuto etapu mohl popsat jako krásné a zábavné dobrodružství. Nebyla by to ale tak docela pravda. Každý, kdo byl někdy odpovědný za firmu ví, že v určitých chvílích mohou nastat situace provázené spoustou nelehkých rozhodnutí - tough decisions, která je třeba udělat, ačkoli nejsou příjemná ani tomu, kdo o nich rozhoduje, ani tomu, koho se týkají.

Z vlastní zkušenosti vím, co to je propustit ze dne na den třetinu zaměstnanců, protože globální recese se ukazuje být hluboká a dlouhodobá. Vím, co je to oznámit několika stovkám loajálních pracovníků, že výroba, kde byli někteří zaměstnání více jak desetiletí, se přesouvá ze strategických důvodů na druhý konec Evropy. Nebo co je to nechat zaniknout dlouho budovaný lokální brand, protože nastal čas nahradit ho brandem korporátním. Takových tough decisions jsem musel udělat desítky, ale nikdy jsem jich nelitoval. Na jejich konci se totiž vždy dostavilo požadované zlepšení a obnovená důvěra zákazníků i zaměstnanců.

Soulad osobních a firemních hodnot

Vystudoval jsem pozemní stavby, konkrétně stavební fyziku na ČVUT Praze a od té doby působil v několika společnostech, které zpravidla představovaly leadership v odvětví. A to jak z pohledu jejich velikosti, tak z pohledu inovace a profitability. Měl jsem štěstí, protože hned od počátku jsem se setkával nebo jsem pracoval s lidmi, kteří formovali český průmysl (např. Martin Roman nebo Václav Novák). Zažil jsem stabilní éry, kdy se dařilo vše, o co jsme se pokusili i krizové managementy, kdy by bez rychlé a diskontinuální změny mohl nastat krach společnosti v horizontu týdnů.

V letech 2008 - 2010 jsem vystudoval MBA na Sheffield-Hallam University a pak jsem následně v letech 2011 až 2015 absolvoval několik kratších studijních pobytu na IMD Business School ve Švýcarském Lausanne. Ve finále své korporátní kariéry jsem byl plně odpovědný za několik výrobních závodů a obchodních společností v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku v oblasti strojního a stavebního průmyslu.

Po celou dobu jsem dodržoval osm zásad, které jsem si sám stanovil a nikdy toho nelitoval.

  • Focus: Rozhodnutí co dělat nebudu je stejně důležité, jako co dělat budu.
  • A -Team: Jen nelepší lidé postaví nejlepší firmu.
  • Innvation: Změna je jediná konstanta. Kdo neinovuje, ztrácí.
  • Transparency: Zaobalená zpětná vazba klame. Pouze otevřenost přináší zlepšení.
  • Rhythm: Vnitřní rytmus firmy je hlavní motorem efektivity.
  • Cash is King: Firmy neumírají na hospodářský výsledek, ale na nedostatek peněz.
  • Measurement: Co neměřím, to nemám pod kontrolou.
  • Easy Works: Jednoduchá řešení fungují lépe než komplikovaná.

Krom toho jsem vždy považoval za zásadní, aby moje osobní hodnoty byly v souladu s hodnotami společnosti, pro kterou pracuji.

Rychlé výsledky nebo dlouhodobé hodnoty

Ze všech dilemat, které má každý leader, je jedno tím nejčastěji se vracejícím. Je lépe preferovat rychlé (a potřebné výsledky), nebo dlouhodobé (a stabilní) hodnoty. Ačkoliv tyto obě věci mohou vypadat jako dvě strany jedné mince, cesty k nim vedou často zcela odlišné. V takových chvílích jsem byl vždy vděčný, pokud byl po ruce někdo, s kým jsem mohl celou věc probrat a nechat se inspirovat. A to i přesto, že konečné rozhodnutí a odpovědnost ležela na mně. Proto se mi líbí Co-Pilot a věřím, že moje zkušenosti mohou inspirovat další.

Kontakty

Tel.: +420 739 428 854

E-mail: info@co-pilot.cz

Fakturační údaje

SHINE Consulting s.r.o.

Oulehla 443, Pozořice 664 07

IČ: 253 18 292, DIČ: CZ 253 18 292

+420 515 533 362


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 24686

Napište nám dotaz

Nebo nám zanechte svůj kontakt a my se vám co nejdříve ozveme.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace
x