Metoda CO-PILOT

Metoda CO-PILOT

Metoda CO-PILOT je nový způsob, jak pomoci malým a středním firmám k úspěšnému fungování, zvládnutí změn, růstu či ke kvalitnímu řízení velkých projektů. Jejich majitelům a managementu pak metoda pomůže vyřešit problém s přetížením, což se projeví se i v lepším vybalancování pracovního a soukromého života.

Již dnes je dobře známá řada možností, jak může vedení firmy řešit náročné situace a změny, popř. kde hledat pomoc, když cítí, že na něco sami nestačí.

CO-PILOT
Pilot
(vedení společnosti)
CO-PILOT se svým týmem přichází do firmy
a naviguje Pilota (vedení firmy) na cestě k:
Udržení
Zaměření
Uvolnění
správného směru
na důležité věci
pilotových rukou
Pilot
vedení společnosti
CO-PILOT
CO-PILOT odchází ze stabilní firmy s nastavenými procesy.
KNOW-HOW ZŮSTÁVÁ VE FIRMĚ.

CO-PILOT

Metoda CO-PILOT kombinuje výhody poradce (který příjde do firmy, odškolí a poradí, ale zase brzy odejde) a interim managera (který přebírá plnou odpovědnost, ale na limitované období). CO-PILOT pouze neškolí a neradí. CO-PILOT má navíc spoluodpovědnost za výsledek. CO-PILOT vstoupí do firmy, aby pomohl vedení zvládnout náročnou změnu, velký projekt, obtížnou situaci, přetížení a podobně. Rozdíl od interim manažera je v tom, že jde přímo a prakticky pomoci tomu, kdo firmu vede (pilotovi). Pomůže mu zvládnout celý proces a být s "pilotem" od začátku do konce. Cílem CO-PILOTA je tedy i předání svého know-how „pilotovi“, tedy tomu, kdo firmu vede, aby po odchodu z firmy byla firma stabilní a bezpečně mířila k úspěchu. Pilot je po celou dobu tím, kdo firmu řídí, ale má vedle sebe v těžkých chvílích zkušeného CO-PILOTA, který se postará o to, aby let proběhl hladce a bez nehod. Interim manager pak obvykle nahrazuje konkrétního manažera ve firmě a zastává přímo jeho roli.

Jedná se o skupinovou - týmovou metodu. U klienta obvykle působí tým vedený již zmíněným CO-PILOTEM (tj. zkušeným pilotem s praxí v řízení firmy alespoň 10 let, který stínuje a pomáhá pilotovi - vlastníkovi firmy).Tým je dle potřeby dále složený ze specialistů na určitou oblast, kteří (obdobně jako CO-PILOT) stínují specialisty a manažery na daných pozicích a trenérů, kteří trénují určitou dovednost.

 

V čem metoda spočívá

Jedná se o ucelený soubor nástrojů a technik, který umožňuje systematicky dovést firmu do stability v prostředí, kde dochází k častým změnám. Základem metody je samozřejmě role CO-PILOTA, jeho vstup a působení v dané firmě. Součástí postupu bývá i komplexní revize strategie firmy, která většinou pomůže odhalit i příčiny nestability nebo případná rizika budoucího vývoje firmy.

 

Na čem metoda staví a z čeho vychází

  • Metoda vychází z 20 let zkušeností, které její autoři nasbírali v malých i velkých firmách. A to jak ve vedení těchto firem, tak v pozici poradců a konzultantů. Více o autorech: Stanislav Zabadal, Jiří Plamínek, Josef Hajkr
  • Dalším východiskem je Teorie vitality od Jiřího Plamínka (spoluautor metody CO-PILOT). Jedná se o osvědčený teoretický koncept, který pomůže firmě zvládnout čtyři klíčové disciplíny – užitečnost, efektivitu, stabilitu a dynamiku.

 

Proč metoda funguje

1. Ekonomika na prvním místě.

CO-PILOT se primárně stará o to, aby bylo zajištěno ekonomické zdraví firmy. Teprve pak je možné provádět náročné změny. Řečeno ve slangu metody CO-PILOT: Nejprve je třeba stabilizovat letadlo a pak teprve provádět složitější manévry nebo se věnovat teoretickému vzdělávání pilotů.

2. Důsledná práce s majiteli a leadery (piloty).

Manažeři nesmí být přetíženi řešením akutních problémů. Jedním ze základních kamenů práce CO-PILOTA je pomoci „pilotovi“ identifikovat, co je důležité a čemu se primárně věnovat. Pokud se podaří odstranit problém přetíženosti „pilota“, umožní to nejen lépe zvládat vedení firmy, ale vrátí se i často již ztracená radost z podnikání. Eliminace přetížení má navíc v naprosté většině případů vliv i na vyvážení pracovního a soukromého života a celkovou spokojenost „pilota“.

3. Agilní přístup.

Postupuje se krok za krokem, dle aktuální situace. CO-PILOT pomáhá pilotovi vždy s tím, co je v danou chvíli podstatné a potřebné. Neexistuje pevný závazný plán, podle kterého by CO-PILOT dodával své služby, dokud nebude hotov. Spíše se stanoví intenzita spolupráce, kterou pilot využívá, dokud necítí, že to již není potřeba. Běžná délka spolupráce je 1 až 2 roky.

Pro koho je metoda vhodná – několik příkladů

PŘETÍŽENÍ

Pro majitele či management firmy, který bojuje s přetížením.

ZMĚNY

Pro majitele či management firmy, která prochází výraznými změnami, restrukturalizací apod.

RYCHLÝ RŮST

Pro majitele či management firmy, která zažila rychlý růst a potřebuje najít způsob, jak se stabilizovat.

NÁSTUPNICTVÍ

Pro zakladatele firmy, který plánuje firmu předat svému nástupci a bojí se, aby tuto změnu firma ustála.

APOD.

 

Typický příběh firmy

Majitel firmy zažil úspěšná léta, firma vyrostla, ale najednou je toho všeho moc a všechny procesy ve firmě začínají drhnout. On sám už z vedení firmy ani nemá radost a jen hasí požáry. Problémy a úkoly, které denně řeší, nemá na koho delegovat. Už dlouho nemá čas na své blízké a koníčky. Zkoušel hledat pomoc na různých kurzech a školeních, některé věci už slyšel opakovaně, ale má pocit, že to není to, co by firmě mohlo pomoci.

Příběh je často podobný. Na začátku je DOBRÝ NÁPAD, podaří se ZÍSKAT FINANCE a FIRMA ROSTE. Pak začnou první komplikace, přichází PŘETÍŽENÍ, vedení se nevěnuje strategii firmy. Firma se dostane do KRIZE STRATEGIE, kterou většinou nerozezná. Najednou je tu KRIZE VÝKONNOSTI firmy, kdy klesají zisky. Pokud se s tím včas něco neudělá, může se firma dostat do KRIZE LIKVIDITY…
V tomto procesu může být schopný CO-PILOT tím, kdo „pilotovi“ pomůže negativní vývoj zvrátit, ustát turbulence a nabrat správný směr

Kontakty

Tel.: +420 739 428 854

E-mail: info@co-pilot.cz

Fakturační údaje

SHINE Consulting s.r.o.

Oulehla 443, Pozořice 664 07

IČ: 253 18 292, DIČ: CZ 253 18 292

+420 515 533 362


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 24686

Napište nám dotaz

Nebo nám zanechte svůj kontakt a my se vám co nejdříve ozveme.