Jiří Plamínek

Narodil jsem se jako zatvrzelý přírodovědec. Zajímala mne jen příroda a přírodní vědy, což byla velká škola a zajímavý úvod pro pochopení světa lidí. Ale v osmdesátých letech již nebylo možné přehlížet rány, které člověk české přírodě uštědřoval. Lesy mizely ze severních hor, řekami tekly splašky a smog dusil naše pánevní oblasti. Začal jsem působit v nezávislých ekologických organizacích.

Díky tomu jsem se seznámil s mnoha zajímavými lidmi a mezi nimi i s Josefem Vavrouškem, který mne po roce 1989 pozval k budování federálního ministerstva životního prostředí (FVŽP). Dostal jsem na starost odbor, který mimo jiné řešil ekologické konflikty, a volnost vybrat si v zahraničí experta, který s tím tehdejšímu Československu pomůže. Z USA jsem dovezl Stuarta Auchinclosse, který mne - mimo jiné - seznámil s mediací.

Umění řešení konfliktů

Mediace v širokém slova smyslu se stala mým pracovním nástrojem. Dlouho jsem byl jediným, kdo se jí v Česku věnoval a propagoval ji. Dnes již existuje zákon o mediaci, probační a mediační služba a pod záštitou ministerstva spravedlnosti zkoušíme budoucí mediátory, ale v té době šlo o dobrodružství, při kterém se občas předpokládalo, že budeme meditovat, medializovat nebo dokonce vyvolávat duchy.

Rád na to období vzpomínám. Účastnil jsem se jednání o odsunu okupačních vojsk z Československa, podílel se na návrzích zákonů včetně Listiny základních práv a svobod, koordinoval program řešení konfliktů a rozhodování pro OSN, pracoval jako metodický ředitel v soukromé firmě, vedl skupinu trénérů při Johns Hopkins University v Baltimore, řešil ekologické a ekonomické kauzy.

Po roce 1992 jsem se začal tréninkům, mediaci a konzultacím věnovat naplno. Podílel jsem se na řízení několika organizací a firem, ale většinu času jsem působil jako nezávislý konzultant. Mezi mé klienty patří naše největší firmy, vysoké školy, ministerstva, mezinárodní a nevládní organizace, samospráva. Nejvíce potěšení mi však působí práce pro malé a střední firmy, v nichž jsou nejlépe a nejdříve vidět konkrétní výsledky.

Teorie vitality

Z posbíraných zkušeností vznikla řada tréninkových her a testů, e-learningových a tradičních vzdělávacích programů a také teoretických konceptů. Kolem roku 2000 jsem formuloval teorii vitality, pár let potom ve spolupráci s Romanem Fišerem vznikla metodika Management by Competencies, v roce 2014 jsem publikoval obecnou teorii vitality.

Mediace a konzultace, ale i to učení sebe a jiných, chcete-li je vykonávat naplno a poctivě, jsou lidsky náročné činnosti. Již někdy v devadesátých letech jsem se začal zbavovat tíhy kauz, které jsem řešil, psaním příruček i větších knih. Postupně jsem publikoval asi dvacet knížek, jež se týkají většinou konfliktů, managementu nebo širších souvislostí těchto témat.

Mezi lidmi jsem si moc nezvykl. Pravidelně prchám do českých pozůstatků přírodě blízké krajiny - zejména k pískovcovým skalám a lesům na severu nebo mezi kopce mých rodných Krkonoš a Jizerských hor. Ale vracím se, potřebuji se cítit užitečným.

Pracovní motto:

Když si při práci hraju, udělám víc.LinkedIn profil

Kontakty

Tel.: +420 739 428 854

E-mail: info@co-pilot.cz

Fakturační údaje

SHINE Consulting s.r.o.

Oulehla 443, Pozořice 664 07

IČ: 253 18 292, DIČ: CZ 253 18 292

+420 515 533 362


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 24686

Napište nám dotaz

Nebo nám zanechte svůj kontakt a my se vám co nejdříve ozveme.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace
x