Naučená bezmocnost a manažeři

V rámci SAMBA komunity měl p. prof. Cyril Höschl skvělou přednášku na téma “Stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření”. Tato zásadní přednáška mě inspirovala k tomu, abych se pokusil přiblížit několik myšlenek a současně naznačit směr, jak postupovat, aby si člověk nevypěstoval depresi a nepoškodil svůj HW (své tělo) v roli leadra a manažera.

Co je to naučená bezmocnost?

Termín je převzat z experimentu na psech. Psi byli v prostoru rozděleném na dvě dílčí části. Když byl pes v jednom z nich, tak dostal menší elektrický šok. To, v které části prostoru ale pes mírný elektrický šok dostal, se měnilo. Nejprve byly změny takové, že nebyly nahodilé. Byly v nějakém rytmu (tj. dal se najít vzorec střídání). Pes se naučil zacházet se stresem velice dobře, protože přišel na vzorec, dle kterého se dostavují nepříjemné podněty. Pak ale střídání nemělo žádné pravidlo, které by bylo možné se naučit. Bylo zcela nahodilé. Pes se pak naučil jedinou věc - že se nelze nic naučit... a to je právě naučená bezmocnost.

Stres a dnešní doba

Nežijete ve více stresující době a už vůbec ne v době více nebezpečné než dříve. Stále více se ale dostáváte do situací, kdy se pravidla (z vašeho pohledu nesmyslně) mění. Navíc změny pravidel se dějí jaksi „za pochodu". Ještě se neusadila jedna změna, a už je zde další. V tom případě se dostáváte do nezdravého „distresu“.

Zajímavé je to, že nejvíce jsou zasaženi syndromem naučené bezmocnosti střední manažeři. Proč? Jsou neustále stresovaní změnami. Na tyto změny nemají vliv. Nikdo jim navíc pořádně nevysvětlí důvod změn. Pod nimi si lidé zase pořád na něco stěžují a často neplní to, co se po nich požaduje. Čím je daná organizace větší, tím tato situace bývá horší.

Podívejte se, kolikrát se např. změnila pravidla pro podnikání za posledních několik let. Kolik změn zažívají manažeři ve firmách. Jaký vliv na rozvoj naučené bezmocnosti mají komunikační media?

U lidí se díky naučené bezmocnosti mohou častěji rozvíjet různá tzv. „depresivní kognitivní schémata“ (tj. něco se vám stane a vy hned upadnete do depresivní nálady).

Rozšířeným omylem je to, že vnějším událostem přisuzujete příliš velký význam. Co se Vám děje ale ve skutečnosti není důležité. Důležité je to, jak podnět, který přichází, vnímáte.

Co s tím?

  • Zastavte se. Uvědomte si, že situace je taková, jak bylo prof. Höschlem zmíněno.

Nyní několik doporučení:

  • Nejprve přemýšlejte, pak jednejte. Než začnete jednat, záměr změny řádně promyslete.
  • Záměr změny vysvětlete všem, kdo vám mají pomoci, či jsou změnou zasaženi.
  • Vytvořte prostor lidem okolo sebe, aby každý kolem vás měl určitou volnost v tom, co dělá.
  • Vybírejte si, čemu budete věnovat pozornost. Sledujte jenom to, co má na váš život zásadní vliv a dále pak to, co můžete a chcete ovlivnit.

Nepěstujte si naučenou bezmocnost. Něco s tím dělejte u sebe i u svých podřízených.

Doporučuji sledovat http://www.sambacr.cz/

 Kontakty

Tel.: +420 739 428 854

E-mail: info@co-pilot.cz

Fakturační údaje

SHINE Consulting s.r.o.

Oulehla 443, Pozořice 664 07

IČ: 253 18 292, DIČ: CZ 253 18 292

+420 515 533 362


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 24686

Napište nám dotaz

Nebo nám zanechte svůj kontakt a my se vám co nejdříve ozveme.