Je nekonečný růst tou správnou cestou pro vaši firmu?

Není pochyb, že dnešní doba vyžaduje systematickou práci se strategií firmy a vytvoření prostředí, kde se změny realizují řízeně. Ukážu 4 praktické kroky, jak postupovat, abyste měli z podnikání nebo řízení organizace zase radost.

Nelze nekonečně radostně růst

V úžasné knize Tomáše Sedláčka „Ekonomie dobra a zla“ je krásně nastolen zásadní problém, který řada leadrů a manažerů řeší. Většina organizací se snaží o nekonečný růst. Pokud je příležitost, úporně zvyšují výrobu za hranice svých možností. Pokud je trh v recesi, je problém udržet efektivitu. Pan Sedláček na str. 103 píše toto: „Veškeré bytí bylo stvořeno, abychom v něm nalezli spočinutí, dokonání, radost. Smysl, vyvrcholení stvořeného nespočívá v dalším tvoření, ale v odpočinku vprostřed stvořeného. Přeloženo do ekonomického jazyka: smyslem produktivity, výroby není ji neustále zvyšovat, ale spočinout v užitku stávajícím.“

Umíme se zastavit? Umíme si užít dosaženého? Umíme se radovat? Odpočíváme proto, abychom byli zase schopni pracovat, nebo proto, že je to přirozená součást našeho života? Úkolem leadra není sebe a své lidi „vyždímat“ až k vyhoření. Je třeba vědět, kdy máme dost. Tuto hranici leader musí umět vytýčit.

Nebuďte v pasti. Mějte možnost volby

Řada leadrů a jimi vedených firem je v zásadě v pasti, která jim neumožňuje se systematicky zlepšovat. Buď jsou v režimu: „Nemáme nyní čas. Máme moc práce.“, nebo když je trh v poklesu, pak ti samí říkají: „Nyní je krize, nemáme zdroje. Řešíme akutní potíže s poklesem poptávek“.

Ale o to přeci nejde. Vždy budou časy bohaté a chudé. V dnešních na okamžitý výkon orientovaných firmách je často disfunkční strategický proces. Leadři jsou tak zavaleni řízením chodu a běžnou operativou, že nemají čas se systematicky věnovat nejenom vytvoření smysluplné strategie, ale rovněž i její průběžné aktualizaci. Jejich podřízení jsou zmateni a demoralizováni z neustálých špatně promyšlených změn.

4 kroky, které pomohou

Pro systematické zvládání změn je výbornou možností správně nastavená projektová kultura. Doporučuji 4 základní kroky, které pomohou:

  • Než se do změny pustíte, rozkryjte důvody pro změnu (projekt). Jaký je smysl změny? Jaký má být stav po realizaci změny? Jaké bude mít změna důsledky?
  • Používejte princip Plan-Control-Reward (Plánuj – Kontroluj- Oceňuj). Pokud neumíme postup vpřed alespoň rámcově naplánovat, nejsme schopni průběžně kontrolovat, jak se k vytčenému cíli přibližujeme. Pokud neprobíhá kontrola, není možné nastavit oceňování lidí za práci na změnách a projektech.
  • Používejte princip pravidelné pozornosti. Vše kontrolujte v pravidelných týdenních cyklech, aby vzniknul zvyk. Jak jednou řekl Dalajláma: “Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova. Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky. Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky. Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter. Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.“
  • Organizujte práci znalostních pracovníků („knowledge workers“) projektově. Zaveďte měření věnovaného úsilí pomocí kreditů, ne pouze za množství spotřebovaného času.

Klíčovým trendem, který ovlivňuje fungování firem, je rychlost a množství změn. Změny se dnes dějí tak často a tak rychle, že je důležité, aby se děly řízeně. Pokud se tak neděje, jedna nepromyšlená změna stíhá druhou a lidé rezignují a vyhoří. A vy také.Josef Hajkr

Kontakty

Tel.: +420 739 428 854

E-mail: info@co-pilot.cz

Fakturační údaje

SHINE Consulting s.r.o.

Oulehla 443, Pozořice 664 07

IČ: 253 18 292, DIČ: CZ 253 18 292

+420 515 533 362


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 24686

Napište nám dotaz

Nebo nám zanechte svůj kontakt a my se vám co nejdříve ozveme.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace
x